hradiště

Výšinné sídliště se nachází na zalesněném návrší vybíhajícím ze S do údolí Vltavy, která zde vytváří velký oblouk. Asi 1,5 km proti proudu se do ní vlévá Lužnice. Návrší, které nad okolní terén vystupuje asi o 10 m, směrem k Vltavě klesá a rozděluje se do dvou jazykovitých výběžků ukončených vystupujícími skalními útvary. Povrch hradiště je značně členitý – nejvyšší bod se nachází v S části v nadmořské výšce 452 m a od něj terén klesá na všechny strany, hlavně k vltavskému údolí. Vnitřní plocha má tvar nepravidelného lichoběžníka o rozměrech cca 50 x 30 m. Na J straně je hradiště chráněno nepřístupným skalnatým srázem k Vltavě, z obou bočních stran pak příkrým svahy do širokých krátkých roklí. Severní přístupová strana byla u paty návrší zajištěna obloukovitým příkopem, jehož oba konce se napojují na rokle na obou bočních stranách. Na V straně není příkop téměř patrný, v jeho Z polovině je hluboký až 0,6 m, šířka nepřesahuje 1,5 m. Svah návrší nad příkopem nese stopy terasovité úpravy. Celková výměra sídliště je asi 3,5 aru. Archeologické výzkumy a nálezy Menší zjišťovací výzkum provedl na hradišti v roce 1971 dr. A. Beneš. Sondáž, která nezachytila žádnou archeologickou vrstvu ani objekt, prokázala, že návrší je tvořeno rulovým výchozem pokrytým zvětralinovým pláštěm. Z vrstvy lesní půdy pochází obitý křemenný valoun, kamenná čepel a několik zlomků blíže nedatovatelné pravěké a šedé pozdně středověké keramiky. Uložení nálezů AÚ Praha – exp. Plzeň (P 18/71) Výšinné sídliště se nachází na zalesněném návrší vybíhajícím ze S do údolí Vltavy, která zde vytváří velký oblouk. Asi 1,5 km proti proudu se do ní vlévá Lužnice. Návrší, které nad okolní terén vystupuje asi o 10 m, směrem k Vltavě klesá a rozděluje se do dvou jazykovitých výběžků ukončených vystupujícími skalními útvary. Povrch hradiště je značně členitý – nejvyšší bod se nachází v S části v nadmořské výšce 452 m a od něj terén klesá na všechny strany, hlavně k vltavskému údolí. Vnitřní plocha má tvar nepravidelného lichoběžníka o rozměrech cca 50 x 30 m. Na J straně je hradiště chráněno nepřístupným skalnatým srázem k Vltavě, z obou bočních stran pak příkrým svahy do širokých krátkých roklí. Severní přístupová strana byla u paty návrší zajištěna obloukovitým příkopem, jehož oba konce se napojují na rokle na obou bočních stranách. Na V straně není příkop téměř patrný, v jeho Z polovině je hluboký až 0,6 m, šířka nepřesahuje 1,5 m. Svah návrší nad příkopem nese stopy terasovité úpravy. Celková výměra sídliště je asi 3,5 aru.