hrad Točník

Hrad je situován na ostrohu Zámeckého vrchu, oddělen dvojicí příkopů. Přístupný je od východu po mostě přes příkop s jezírkem nebo západní bránou s heraldickou výzdobou. Na východní straně příkopu se rozkládalo předhradí, chráněné od východu dalším příkopem a valem. Ze severního nádvoří za mostem se vstupuje věžovou bránou na dodatečně předělené velké nádvoří, které ze severu a západu obklopuje jádro hradu. Ve východní části nádvoří se nachází zřícenina hospodářské budovy a studna, v západní části za rozdělující zdí velký palác a brána druhotně vytvořeného vstupu do hradu. Dvoupatrový velký palác s renesančním průčelím a řadou gotických detailů je zastřešen rekonstruovaným gotickým krovem. Vyvýšené jádro hradu s královským palácem na východní straně, vstupním palácem a pravidelným nádvořím tvoří jihovýchodní část areálu. Královský palác, dvoupatrová budova s valbovou střechou a řadou detailů z doby výstavby, má v interiérech zachovány zbytky systému šnekových schodišť a řadu gotických valených a žebrových kleneb. K západní straně vnitřního hradu přiléhá hranolová věž, na kterou na západě navazovalo boční křídlo velkého paláce. Na jihozápadním konci hradu se zachovalo renesanční předbraní, k němuž se stáčí cesta vedoucí podél jižní strany hradu, chráněná vnější zdí. Předmětem ochrany je královský palác, velký palác s branou, hradební zeď s branami, věžová brána, hospodářská budova (zřícenina), studna, příkop s mostem, východní předhradí, jižní cesta s opevněním a pozemky vymezeného areálu.