hrad Štědrý hrádek, zřícenina a archeologické stopy

Zřícenina se rozkládá na úzké ostrožně s prudkými S a J svahy, obtékané z J a Z Boreckým potokem. V část tvoří předhradí, oddělené od vlastního hradu hlubokým příkopem vylámaným ve skále. Na V konci předhradí je okrouhlé opevnění, snad předsunutá bašta. V čele vlastního hradu je skalnatý suk s fragmentem čelní hradby a zbytky objektů a úprav na vrcholové plošině. Z J obcházela suk přístupová cesta bránou, na skálu vedly tesané schody. S od skalního suku je ve skále tesaná cisterna 4×4 m. Z část tvoří lichoběžníkovité nádvoří, které bylo chráněno hradbami, na Z konci jsou terénní relikty a zbytky zdiva zdejší zástavby, palác, z které se zachovaly dva valeně klenuté sklepy 12×3 m. Plocha hradu porostlá vzrostlými jehličnany, předhradí odlesněno, vysazeny malé jehličnany.