hrad Kynžvart, zřícenina a archeologické stopy

Zřícenina hradu Kynžvart umístěná na Zámeckém vrchu je ze tří stran chráněna příkrými stráněmi. Plocha hradu je přístupná pouze ze severní strany. Hrad Kynžvart se skládal z hradního jádra a dvoudílného předhradí. Areál hradu je orientován tvarem vrcholu kopce – směrem sever – jih. Severně položené předhradí má protáhlý půdorys a je rozdělené příčným křídlem na dvě části. V severní části předhradí je nad příkopem do hradby vtažená čtverhranná věž. Ze severní a západní strany je předhradí opevněné valem. Na severní straně předhradí je obranný systém doplněn příkopem tesaným ve skále. Hradní jádro umístěné v jižní části areálu je umístěno lehce výše než předhradí. Je přibližně oválného půdorysu a je obehnáno příkopem a valem a parkánem. Ve směru od předhradí je příkop chránící hradní jádro tesaný ve skále. V zadní, jižní, části jádra hradu se nachází zbytky dvoutraktového paláce. V severozápadním nároží jádra se dochovaly zbytky velké bašty. Ta má zvnějšku půdorys podélně protáhlý, uvnitř však lichoběžníkový. Předhradí je v současnosti porostlé vzrostlým jehličnatým lesem. Jádro hradu aktuálně obsahuje vzrostlý listnatý porost.