hrad Kožlí, zřícenina a archeologické stopy

Areál hradu Kožlí zaujímá ostrožnu mezi dvěma potoky (Janovickým a Tisemským). Výše položené hradní jádro stojí při šíji ostrožny, nižší předhradí se rozložilo na širší opyši. Na východ od hradního celku, na opačném břehu Janovického potoka stojí pilířová kaplička s jehlancovou stříškou. Předmětem ochrany je jádro hradu, předhradí, kaplička a pozemky areálu.