Hotelový dům EXPO

Objekt je součástí experimentálního sídliště Invalidovna, postaveného v 60. letech 20. století. Koncepčně vychází ze vzoru Le Corbusierových Obytných jednotek, odlišuje se od nich závěsnou fasádou s parapety a nadokenními prvky z lisovaného plechu. Kubus hmoty je vynášen volně stojícími, směrem vzhůru se rozšiřujícími podpěrami. Ve střední části přízemí je situovaná rozlehlá prosklená hala. Významné je užití progresivní stavební technologie stropních panelových konstrukcí, která umožnila nové dispoziční řešení bytových jednotek.