hotel Paříž

Na parcele dnešního domu bylo ve středověku několik objektů. Dnešní dům je však novostavbou z roku 1904, v letech 1926-28 byla upravena atika a interiér přízemí. Nárožní dvoukřídlý dům s okoseným průčelím postavený v stylu prolínající se novogotiky a secese. Přízemí je prolomeno velkými kavárenskými okny zakončenými půlobloukem nebo oslím hřbetem. Vchod je rámován mozaikovým pásem s květinovými motivy, po stranách vchodu jsou dvě orientálně pojaté lucerny. V architektonických článcích na fasádě se prolínají tvary novogotické se secesními. Okna mají novogotická oblounová ostění, baldachýny z říms z lomených oblouku s fiálami. Na fasádě jsou čtyři arkýře na trojúhelném půdorysu. V parapetních výplních, ve vlysech se uplatňují secesně stylisované rostlinné rozviliny. Nad korunní římsu vystupuje atikové patro s řadou stupňovite vykrajovaných lomených štítů. Nároží má v posledním patře mezi okny tři keramické mozaikové obrazy : na stranách je hanácká selka a mladík v bílé košili, černých kalhotách s kloboukem v ruce, ve středu je alegorická postava v dlouhém šatu, v hermelínovém plášti s korunou na hlavě, která se opírá o meč a v pozdvižené ruce drží lipovou ratolest. V rohu před ní stojí malý hoch držící před sebou znak s českým lvem. V průhledu za postavou jsou Hradčany. Nad římsou se tyčí vykrajovaný štít a za ním polygonální věžice s ochozem a radou chrličů. Původní dvůr dnes slouží jako zimní jídelna hotelu. Původní mobiliář byl po rekonstrukci r.1993 stylově doplněn novodobými artefakty.