hotel Imperial

Nárožní dům hotelu Imperial na rozsáhlé šířkové parcele. Hl. čtyřpatrové průčelí do ul. Na Poříčí probíhá v délce jedenácti os s akcentovaným trojosým risalitem, vyznívajícím hmotou členitého polygonálního štítu se stylizovanými figurami muže a ženy, zachycené v profilu, s atributy věnce a lyry. Průčelí je členěné s důrazem na vertikální rytmus okenních os. Dekorativní výplň parapetů je řešena geometricky s formovým posunem ke kubismu. Ve středu přízemí je monumentální portál z leštěné žuly. Průčelí do Zlatnické ul. je sedmiosé, s jednoosým zkoseným nárožím, je řešeno shodně s hl. průčelím. V prvním suterénu byla před rekonstrukcí bývalá vinárna s výtvarným keramickým obkladem stropů a stěn. Vstupní vestibul je vybaven keramickým obložením stěn z pestře glazovaných reliéfních desek a nástropní mozaikou z destiček (figurální reliéfy a pásy vlysu inspirované uměním egejské oblasti, Egypta a orientalizující motivy). Na vestibul navazuje hl. hotelová dvorana obdélného tvaru v šíři budovy (kazetový strop, keramická výzdoba s motivy animalistických a vegetativních prvků). Z dvorany je nástup na trojramenné visuté schodiště se středním zrcadlem (kubizující kovové zábradlí). Rovněž býv. restaurace má bohatou pův. keramickou výzdobu stropů a stěn.