hotel Grand

Čtyřpatrový funkcionalistický palác se železobetonovým skeletem. Tvoří jej dvě části – administrativní při nároží severní části budovy a hotelová, původně s vloženým velkým společenským sálem a restauracemi v jižní části. Interiér hotelu byl přebudován při nedávné rekonstrukci, vložením nových konstrukcí, přepatrováním a rozdělením prostoru na malé buňky vzniklo obchodní centrum. Z původních detailů zůstalo zachováno dvouramenné mramorové schodiště za hlavním vstupem vlevo a mramorový obklad vstupní haly. Budova je situována na obdélné parcele, je čtyřpatrová s horním patrem ustupujícím a odlišeným vínově červeným obkladem. V jihovýchodním nároží je ke kubusu hotelu připojen patrový rondel s otevřenou terasou, obložený krémovými dlaždicemi, v přízemí prosklený velkými výkladci. Hlavní fasáda do náměstí Republiky má patnáct okenních os s okny typu T, která jsou v patrech vložena hladce do fasády. Na severu navazuje tříosý rizalit se širšími okny, bez nadstavby čtvrtého patra. Přízemí budov a jižní fasáda hotelového objektu jsou obloženy dobovými čtvercovými tabulkami opaxitového skla v modré barevnosti, v úrovni 4. NP jde o skleněné kachle v červené barevnosti. Vybíhající zaoblený nárožní jihovýchodní rizalit je obložen keramickým obkladem světle okrové barevnosti. Patra východní fasády mají hladkou bílou omítku. V průběhu rekonstrukce kolem roku 2000 byly lokálně odtržené skleněné kachle na fasádě provizorně a v malých plochách nahrazeny keramickými obklady. Okna kombinují nátěr v bílé a vínově červené. Přízemí prolamují velké ležatě obdélné výkladce, mezi nimi jsou umístěny dva vstupy do budovy – do severní části se vstupuje pod vysunutou markýzou dvoukřídlými rámovými prosklenými dveřmi, do hlavní budovy se vstupuje také pod vysunutou markýzou s neonovým nápisem GRAND, na několika stupních je zde umístěn široký otvor s novodobými dveřmi. Boční fasáda do Třídy Míru je ve všech patrech obložena modrými destičkami a je prolomena v přízemí i prvním patře velkými výkladci. Zadní fasáda do atria při vstupu do kina má obklad shodný. Severní fasáda má hladkou omítku a je členěna pouze rytmem osmi okenních os na hranolových parapetech. Střecha domu je plochá.