hotel Beseda

Měšťanský dům Hotel Beseda je kvalitní objekt s množstvím dochovaných konstrukcí z několika slohových vrstev a s množstvím detailů a autentických povrchů. Nejkvalitnější dochovanou hodnotou je profánní barokní architektura v sídle s vysoce hodnotným, byť torzálně dochovaným průčelím.