hora Říp s rotundou sv. Jiří

Rotunda sv. Jiří je kamenná orientovaná malá stavba z opukových kvádříků. Loď stojí na kruhovém půdorysu s půlkruhovou apsidou na východě a věží na kruhovém půdorysu na západě. Stavba je v současnosti omítnuta. Vstup na jižní straně lodi – půlkruhově zaklenutým portálem s hladkým ostěním. Loď prolomena a jižní na severní straně větším půlkruhově zaklenutým oknem. Západně od jižního okna úzké okénko, půlkruhově zakončené. Apsida je otevřena třemi malými okny, rovněž půlkruhově zaklenutými. Válcovou věž prolamuje na jihu a severu sdružené půlkruhově zaklenuté okno. Střední sloupky jsou válcové, hladké, bez hlavic s jednoduchými sedly. Hlavní římsa na všech třech částech stavby je vyžlabena. Střechy úzké, kuželovité s poněkud vypuklými stranami. Krytina z cementových desek.