historická sadová úprava

V ploše bitevního pole jihozápadně od Přestanova byl 28. září 1835 položen základní kámen Ruského pomníku, který tvoří kamenný hranol s bohyní vítězství Niké. Symboliku hrdinství dotvářejí po obvodu stran pomníku čtyři plastiky lvů a římské přilbice. Bezprostřední okolí pomníku bylo pojednáno jako jednoduchá obdélná plocha trávníku ohrazená výsadbami keřů. V ose pomníku byla zhotovena přístupová mlatová cesta, kterou z jihovýchodní strany od císařské silnice uvozovalo kované oplocení s brankou v kamenných sloupcích. V jihozápadním nároží sadové úpravy byl později vybudován empírový strážní domek. V současnosti je dochován základní prostorový koncept památníku. Plocha je dodnes obehnána výsadbou vzrostlých keřů (dnes převážně šeříky obecné a nálety). Přístupová cesta - původně mlatová - byla v rámci úprav ve druhé polovině 20.stol předlážděna kamennou dlažbou a byly doplněny monolitické betonové infotabule. Ne zcela vhodně byly do rovných ploch trávníku ve druhé polovině 20. století doplněny výsadby smrků stříbrných, které dokonce tvořily podél přístupové cesty alej. Dnes jsou v ploše ponecháni osově pravidelně rostoucí dva jedinci.