gymnázium Jana Opletala

Samostatně stojící čtyřkřídlý podsklepený objekt o třech nadzemních podlažích na půdorysu písemen E situován na břehu Uničovského rybníka. Hlavní křídlo zdůrazněno střední mírně převýšenou hmotou, zadní křídla ukončena krátkými bočními křídly a středním osovým traktem. Vstupní trakt po stranách rámovýn mělkými rizality, ukončenými obloukovými štíty a věžičkami. Ve střední ose prolomeno segmentové dělené okno. Boční křídla členěna každé sedmi okenními osami vícedílných obdélných oken v lizénových rámech, v ploše parapetu mezi druhým a třetím nadzemním podlažím vždy dvě obdélné mozaiky, doplněné nápisovými plochami. Pohledově vlevo první téma s textem "Jan Lucemburský udílí Litovli práva městská 1327" a další s textem " Václav II. povyšuje Litovel na trhovou ves 1291". Na pohledově pravé straně je další téma s textem "Jiří z Poděbrad zakladatel zlatého věku Litovle 1491" a poslední s textem ve znění "Genius slovanstva žehná obrozené české Litovli 1899". Průčelí středního vstupního traktu je doplněno nad nikami po stranách středního okna heraldickou symbolikou moravské oslice a orlice města Olomouce, ve středu pak českého lva. V ploše nik korunní římsy jsou mozaiky s motivy květů na zlatém a černém pozadí. Mozaikovou výzdobu doplňuje štuková v rozsahu reliéfu busty J. A. Komenského v ose nad hlavním vchodem a dále secesní štukové terčíky mezi okny třetího podlaží.Objekt je ukončen sedlovou v zakončení valbovou střechou. Převýšená střecha vstupního křídl je ukončena zdobným kovaným zábradlím a ve středu věžičkou.