gymnázium

Areál gymnázia se rozkládá severně od historického jádra města, mezi ulicemi Masarykovou, Havlíčkovou a Lipovou. Vlastní budova 1. gymnázia stojí v severozápadním rohu areálu, při křižovatce ulic Masarykovy a Havlíčkovy. Jižně od této budovy, při Masarykově ulici stojí 3. ohradní zeď I. s branou na severní straně. V jihozápadním rohu areálu, v nároží ulic Masarykovy a Lipové, stojí 2. dům čp. 910, obydlí ředitele školy. Jižní stranu areálu ohraničuje 4. ohradní zeď II. s branou na východní straně. Před severní částí západního průčelí gymnázia stojí 5. socha Karla Havlíčka Borovského. Dvůr má v západní části (jižně od budovy gymnázia) parkovou úpravu a stojí v ní skleník, ve východní části (jižně od tělocvičny) jsou dvě sportovní hřiště.