gymnázium

Zděná stavba čtvercového půdorysu s atriem, na V s tělocvičnou. Školní budova o třech nadzemních podlažích, hlavní průčelí orientované do ul. Masarykova. Fasády jsou členěny pravidelným systémem lizénových rámců, zbylé plochy jsou zdobeny sgrafity, omítky bílé pohledové, spodní vrstvy probarvené do karmínové červeně, tektonický systém v barvě světlého okru (barevnost tektoniky nepůvodní). V ose Z průčelí hlavní vstup, tříosý, otvory rytmizovány prstencovitě bosovanými pískovcovými polosloupy vynášející kladí ve 2. NP s balkonem. Nad středním vstupem osazena busta ing. Bydžovského, bojovníka za čs. menšinové školství. Kamenné tektonické prvky vstupu jsou neomítané. Okenní otvory jsou na výšku obdélné, výplně dvojité dřevěné, tříosé (střední díl neotevíravý), výškově dělené v polovině okna poutcem. Nad hlavním vstupem jsou vysoká okna auly, s dvojítými okenními výplněmi, vnější okna dřevěná, vnitřní jsou vitráže s geometrickou skladbou do olova. Průčelí vrcholí atikou prolomenou nautickými okny. Zastřešení je pultové, střechá vyspádovaná do prostoru atria. Atrium sloužilo jako shromaždovací prostor, ve 2NP tibuna přístupná z auly, proti tribuně ředitelský balkon. Omítky se sgraftity, na zdech nápisy, hesla a znaky. Zastřešení s výrazným přesahem do atria, podhledy prkenné, zdobené malováním evokujícím vernakulární revival soudobé národně slohové architektury. Tělocvična přisazena k východnímu průčelí stavby, jednopodlažní, zastřešená sedlovou střechou o nízkém sklonu, interiér zastropen trámovým stropem s malovaným záklopem. Fasády zdobeny sgrafity.