gymnasium Jaroslava Žáka

Dvoupatrová budova, průčelí 18 os; 10. – 12. osa předsazený portikus vchodu na dvou pilířích, v 1. patře nesou pilastry předsazenou římsu. Okna mnohotabulková, pod okny průběžné římsy, korunní římsa předsazená, vpravo bezosé křídlo se státním znakem (znak Republiky československé- lev s korunou a slovenským křížem od Josefa Wagnera) v průčelí na věži. Levý bok 2 osy; 1. osa vchod do bytu, 2. osa boční vchod do školy, 1. osa tvoří křídlo se 4 průčelními osami. Zadní průčelí 33 os; 15. – 19. osa předsazené průčelí s pilastry mezi okny, 24. – 26. osa nad střechou hranolový dvoupatrový nástavec zakončený malým hranolem. 27. – 33. osa je jen jednopatrová, 31. – 33. osa rizalit, v patře balkon. Pravý bok 7 os; 6. a 7. osa hranolový nástavec s římsou na konzolách. Od toho vystupuje jednopatrový přístavek se 6 osami, z boku dvouosý. Vnitřní prostory plochostropé, střecha valbová, krytá plechem.