Findlaterův chrámek

Nevelká dřevěná obdélná stavba s apsidou, otevřená do údolí Teplé sloupovou arkádou, krytá sedlovou střechou. Průčelí jsou hladká, arkádu tvoří 4 iónské sloupy, nesoucí kladí, a trojúhelníkový tympanon s vloženým zábradlím s balustrádou. V neklenutém interiéru se nachází mělká nika, doplněná dřevěnou průběžnou lavicí.