fara u sv. Apolináře

Patrová dvoukřídlá dispozice na půdorysu ve tvaru písmene L je situována východně od kostela sv. Apolináře. Objekt má sedlovou střechu s pálenou taškovou krytinou. Hlavní průčelí je obráceno k severu a je členěno třemi okenními osami. Okna jsou obdélná pravoúhle zakončená, lemována šambranami s hlavním klenákem v ose. Průčelí je zakončeno profilovanou korunní římsou. Na jižní straně objektu zahrada. Na severní straně čtvercový přístavek vstupu, na něm terasa. Pravoúhlý vstup lemován šambranou s klenákem v ose. Boční průčelí dvouosé, jižní průčelí členěno novodobě upravenými obdélnými okenními otvory a balkonem. Na jihozápadním nároží dochován opěrný pilíř jednou odsptupněný. Vstup do zahrady půlkruhově zakončený. Sklep klenut valeně, zdivo opukové, zdivo klenby cihelné. Interiéry novodobě upraveny, dochováno kamenné schodiště s litinovým zábradlím, klenební pas v místnosti přízemí.