fara se špýcharem

Vrcholně barokní fara (autor pravděpodobně Johann Christian Spannbrucker po roce 1738), k níž náleží hospodářský dvůr sestávající z několika objektů včetně špýcharu a ohradní zdi s vjezdovou branou.