fara

Volně stojící zděná omítaná jednopatrová budova na obdélném půdoryse, stojící svou podélnou osou paralelně s ulicí. Dům o 5 × 3 okenních osách. Střecha mansardová, krytá taškami. Průčelí členěná lizénovými rámy a kordonovou římsou mezi patry. V ose přízemí pravoúhlý vstup hladce orámovaný, okna obdélná, ve vpadlých rámech. V přízemí částečně lunetové klenby, jinak prostory plochostropé.