evangelický kostel s farou

Areál evangelického kostela se nachází na JV konci obce, přímo u silnice. Tvoří jej stavba kostela umístěná v severozápadní části komplexu, fara, která stojí na severu kolmo k budově kostela. Stodola je situovaná jižně od fary v centrální části. Jižně od jednotlivých budov je plocha hřbitova, v jehož jihovýchodním rohu při ohradní zdi stojí objekt márnice. Z jihu hřbitov uzavírá ohradní zeď. Na severu kratší úsek ohradní zdi s bránou a brankou spojuje kostel a faru. Předmětem památkové ochrany je kostel, fara, stodola, márnice, náhrobek rodiny Kučerovy, ohradní zeď s branami a pozemky vymezeného areálu.