evangelický kostel

Kostel je jednolodní stavbou obdélného půdorysu s užším a nižším presbytářem na jihozápadní straně a menší sakristií. Střecha je sedlová, původní břidlicové pokrytí nahradily plechové šablony. K hlavní lodi přiléhá ze severozápadu zděná hranolová věž, zakončená osmibokou stříškou. Interiér kostela je přístupný portálem v podobě edikuly. Na třech stupních z pískovce zde spočívají na obou stranách sokly s vrcholovou patkou, nesoucí ve spodní části bohatě zdobené toskánské sloupy. Jejich hlavice spojuje římsa nesoucí nástevec, opět řešený formou menší edikuly a uzavřený trojúhelníkovým frontonem, nesoucím kříž.