evangelický kostel

Areál se nachází při silnici na jižním okraji obce. Sestává z kostela (bývalé toleranční modlitebny), k jehož závěru přiléhá čtvercový hřbitov ohrazený kamennou zdí. Předmětem ochrany je evangelický kostel, hřbitov, ohradní zeď se dvěma branami a pozemky vymezeného areálu. V západním rohu hřbitova se nachází nechráněná márnice (nemovitost na ploše KP).