evangelický kostel

Kostel je jednolodní, bezvěžová neorientovaná stavba s obdélnou lodí a s integrovaným pravoúhle zakončeným presbyteriem, opatřený sedlovou střechou mezi trojúhelnými štíty. Exteriér: Slohově jednotné hladce omítané fasády jsou členěny po obvodu profilovanou kordonovou římsou, na niž na bočních průčelích dosedá řada půlkruhově zakončených oken, v nadpraží zvýrazněných stuhovou archivoltou. Na jižním průčelí je tato římsa uprostřed zalomená, v mělké nice, kterou završuje rozměrné termální okno se stuhovou šambránou, členěné dvěma svislými zděnými pruty. V ose niky v přízemí je umístěn vstup s obdélným pískovcovým ostěním. Kompozice vstupu v nice s termálním oknem je parafrází na motiv edikuly, který jasně dominuje průčelí, vrcholícímu trojúhelným štítem s nevelkým kruhovým oknem. Vstupní dřevěné dveře jsou dvoukřídlé, výplňové, s nadsvětlíkem, na líci s originální dekorativní reliéfní řezbou. Tento jižní vstup je údajně mladší úpravou z 2. pol. 19. století, neboť původní orientace vstupu do centra obce údajně vadila katolické většině. Vstup uprostřed východní stěny kostela má obdobné ostění a dřevěné dvoukřídlé dveře s plným nadsvětlíkem, doplněné reliéfní řezbou s klasicistními motivy a sloupkovou klapačkou. Zadní, severní stěna stavby, je hladká, členěná jen mělkým obdélným rámem a ve štítu opět s kruhovým okénkem. Sedlová střecha, podtržená profilovanou korunní římsou oddělující i štíty, je kryta natíraným pozinkovaným plechem, položeným druhotně na starší šindelové krytině. Barevné řešení poslední úpravy je převážně okrové s bílými doplňky.