dvojice vil

Domy čp. 110 a čp. 125 jsou volně stojící vily obklopené velkou zahradou. Nacházejí se v lokalitě Tiché údolí v Roztokách, urbanisticky řešené na konci 19. a počátku 20. stol. jako vilová příměstská čtvrť. Vily, jejichž stavebníky byli příslušníci jedné rodiny, stojí blízko sebe v horní části rozlehlé mírně se svažující zahrady. Tento pozemek nebyl nikdy rozdělen. Pohledová JV průčelí vil jsou orientována směrem k hlavní ulici Tichého údolí a k Unětickému potoku. Zahrada je od hlavní ulice oddělena plotem ze zděných pilířů a litinového zábradlí. Ke každému z objektů vede samostatná vjezdová pilířová brána, dnes bez vrat. Za domy směrem k SZ zahrada plynule přechází v prudký svah, který byl téměř po celé délce údolí terasovitě upraven. Jednotlivé terasy, přístupné i ze zahrady obou vil, byly původně vzájemně propojeny schodišti. Předmětem ochrany je: vila čp. 110, vila čp. 125, zahrada, pilířový plot s litinovým zábradlím a dvěma branami a pozemky vymezeného souboru.