dům U Žluté růže

Dům U žluté růže (U zlaté růže) Pův.renesanční dům, který vznikl při parcelaci vltavského břehu na konci 16. stol. Z této stavební fáze se dochovala místnost zaklenutá renesanční křížovou klenbou a zdivo průčelního traktu, které nebylo poničeno při obléhání Prahy švédskými vojsky r.1648. Objekt byl na přelomu 17. a 18. stol. barokně přestavěn a o patro navýšen. Další výrazná přestavba proběhla znovu v r. 1835 podle plánů Karla Pollaka (klenuté schodiště, štítová požární zeď, zvýšení domu o 3. a 4.NP. v přízemí vloženy nové klenby a vyhloubeny sklepy), klasicistní přízemní dvorní křídlo. V 90. letech 20. stol. k bytovým účelům upraveno dvorní křídlo a dvouúrovňová půdní vestavba. Čtyřpodlažní řadový dům s přízemním dvorním křídlem po pravé straně dvora. Obě průčelí (Na Kampu i směrem k Vltavě) jsou architektonicky střídmá klasicistní, upravená v roce 1835, členěná průběžnými parapetními římsami, profilovanými šambránami okolo oken a ukončená výrazně vyloženou korunní římsou, hlavní vstup s pravoúhlým kamenným ostěním a klasicistními dveřmi s původním kováním. Dvůr uzavírá zeď s novodobou mříží. Sklep zaklenutý segmentem. Vstupní chodba je klenuta nízkým segmentem, prostory v přízemí mají stlačené valené klenby s pětibokými výsečemi. Chodba ve středním traktu je zaklenutá segmentově s pětibokými výsečemi, zdůrazněnými hřebínky. Při zadním průčelí vpravo od klasicistního vřetenového schodiště je místnost s valenou klenbou přerušenou dvěma pětibokými výsečemi.