dům U Zlatého jelena

Původně renesanční dům na obdélném půdorysu. Majitel Jan Kašpar Friedrich ho nechal před rokem 1725 "mnohým nákladem a k ozdobě obce" barokně přestavět (pravděpodobně K.I.Dientzhofofer). Na fasádě se uplantňují bohaté barokní portály, jemný štukový dekor, střídání hladkých a drsných omítek. Nad dvojitým portálem je v nice osazeno domovní znamení, a to socha F. M. Brokoffa s námětem setkání svatého Huberta se zázračným jelenem.