dům U Zlatého hroznu

Severní průčelí do Nového světa je šestiosé, čtyři osy vlevo sdruženy po dvou. Šikmá západní fasáda je tříosá, uprostřed pravoúhlý arkýř na kamenných krakorcích. Západní fasáda pokračuje k jihu lichobežným průčelím přístavku. Při obvodní zdi náběh klenby klášterní s trojúhelnou lunetou uprostřed. Sklep pod uličním traktem vlevo hloubkový, vpravo příčně orientovaný, s kamennou valenou klenbou.