dům U Zlatého hada

Nárožní čtyřkřídlý dvoupatrový dům obracející se užším průčelím do Karlovy a delším nepravidelným do Liliové. Severní průčelí je v přízemí prolomeno širokým oknem se stlačeným záklenkem s patečními klenáky, vedle je obdobný výkladec se záklenkem, klenáky a vykrojenými kouty. Na ose průčelí je hlavní portál polokruhově zaklenutý s klenáky. Následuje další okno a vstup oválně zaklenutý. Vstupní vrata jsou trojdílná, s pevnou horní částí. Přízemí východní části bylo novodobě upraveno. Okna obou průčelí jsou shodná, jsou rámována šambránami s uchy, v parapetech mají štuková pole s obrazci. Při nároží z Liliové je domovní znamení – Zlatý had na šedém obdélném poli. Dvorní fasáda hlavní budovy má pavlače, v 1. p. s litinovým prutovým klasicistním kováním, v 2. p. se zděným zábradlím s pilastry. Prostory kavárny jsou zaklenuty křížovou klenbou. Pruůezd je zaklenut valenou klenbou, v zadní části s trojbokými lunetami a hřebínky. V levé straně je zazděný portál, na pravé je analyticky odhalen zbytek kamenného. Na pavlač vedou velké dvoukřídlé dvere s výplněmi ze svisle kladených latí a s eliptickým záklenkem s paprsčitým dělením. Dveře 2. p. mají pravoúhlé dělení. V křídlo má pavlač se zděným zábradlím jen při severním křídle. V přízemí je analyticky odhalen zbytek kamenného portálu. J křídlo má v obou patrech pavlač se zděným zábradlím s pilastry. Na pavlač se vstupuje dřevěnou příčkou s prolamováním. Z křídlo je podklenuté, pavlače mají stejné zděné zábradlí, pavlač je předělena dřevěnými prolamovanými příčkami. Sklepy jsou zaklenuty valenou klenbou.