dům U Zlatého anděla

Čtyřkřídlý objekt. Hl. budova+křídla Fasáda do Celetné ul. šestiosá, třípatrová, střední dvojice s risalitem, parter novodobě rekonstruován kromě sředních dvou os, patra členěna rustikou ze střídavě vysokých a nízkých pásů. Šambrány oken plastické se štukovým dekorem. Kovové pozdně klasicistní zábradlí balkónů. Fasáda do Královodvorské ul. dvanáctiosá, obdobná, za zlomem 7 nepravidelně rozmístěných oken. Přízemí částečně novodobě upraveno. Fasáda do Templové ul. základní členění bez rustiky, zřetelné zalomení oddělující hl. budovu. Dvorní fasády pavlarové, mohutné klasicistní krakorce, ve vyšších patrech prosklené bednění. Východní přízemní partie překryta novodobými přístavbami.