dům U Zlaté číše

Třípatrový řadový dům na úzké hloubkové parcele, Uliční fasáda s potrojnými okny v 1. a 2. patře, 3. patro trojosé, dvojice vstupních portálů v přízemí. Levý renesanční portál s bosovaným kamenným ostěním chrání v nadsvětlíku provlékaná mříž (patrně barokní), vstupní dveře jsou rokokové. Pravý portál je barokním výkladcem někdejšího krámu, je osazen novodobou dřevěnou konstrukcí. Patra oddělena plochými kordonovými pásy, v římse nad přízemím domovní znamení kalichu v oválném terči. Štít vztyčený nad profilovanou korunní římsou má ubíhající křídla ukončena pravoúhlou volutou. Dvorní průčelí hladké, s novodobými okenními otvory. Sklepní prostory středověké, hlavní prostor zaklenut cihelnou klenbou, zadní prostor valenou. Přízemí a patra plochostropá schodiště s barokním kuželkovým zábradlím. Ve 2. patře pokoj se zachovaným malovaným trámovým stropem.