dům U Tří králů

Dvoupatrový řadový dům s drobným zadním dvorkem. Průčelí má renesanční rozvrh oken (2+2) upravený v klasicismu. Přízemí: Dva shodné portálky s půleliptickými záklenky, orámované olištovanými pásy s klenáky. Levý s dveřnicemi, pravý s jednoduchými dvoukřídlými dveřmi s obdélnými výplněmi a zaskleným nadsvětlíkem. Patra: konsolovitě vysunutá nad přízemím mírně šikmo. Odděleny plochým kordonovým pásem. Okna v patrech: dvojice čtyřdílných sdružených oken s jednoduchými olištovanými šambránami. Dva jednoduché vikýře v podkroví. Pavlače ve dvorku v 1.p. s prolamovanou parapetní zídkou a kovaným zábradlím. Pavlač 2. p., podpíraná konsolami se štukovými čabrakami, má dřevěné zábradlí.