dům U Sv. Václava

Původní dům z doby kol. r. 1800, 1844 přestavba dle plánů J. Ziky. Dům "U Václava" Nárožní třípodlažní stavba na obdélném půdorysu se středním průjezdem, kryta zvalbenou střechou. Dvě osy směřují do ul. Vyšehradské, sedm os do ul. Botičské. Přízemí členěno pásovou rustikou, prolomena obdélná, pravoúhle zakončená okna, lemovaná šambranami. Vstupní portál segmentově zakončený, novodobá dřevěná vrata. Od patra odděleno kordonovou římsou, okna 1. patra obdélná v šambranách s nadokenní římsou, okna 2.p. bez římsy. Fasáda završena korunní římsou. Na nároží dochováno domovní znamení - socha sv. Václava. Průjezd klenut segmentovou valenou klenbou, takto rovněž obdélná mísnost vpravo. Vlevo mísnost zaklenuta do traverz. Z průjezdu vlevo nástup na pískovcové scodiště do patra. Místnosti patra plochostropé. Z původní dvorní fasády zbyly pouze pískovcové krakorce, které držely pavlač. Pavlač novodobá (1997) prosklená. Levá část budovy ubourána, taktéž dvorní přístavby.