dům U Stříbrného melounu

V r. 1818 byly obě hospodářská křídla přestavěna Karlem Pollakem k obývání. V r. 1935 úprava hlavní budovy. Obdélná patrová dispozice obdélného půdorysu s valbovou střechou, s prejzovou krytinou. Hlavní průčelí do ulice Ke Karlovu má střešní vikýře ve tvaru volských ok. Přízemí je prolomeno obdélnými, pravoúhle zakončenými okny s mřížemi. Patro obdobnými okny. Patro je zdobeno po celé ploše bílými lizenovými rámci, kontrastujícími s okrovou štukovou omítkou. Obdobně řešeny i boční stěny hlavní budovy. Dvorní fasáda hladká. Nedochována původní dvorní pavlač. Na hlavní obytnou budovu naléhají kolmo dvě bývalá hospodářská křídla. Levé boční křídlo je přízemní obdélného půdorysu s mansardovou střechou, krytou eternitem. Prolomeno okenními osami, vstup umístěn ve středu dispozice, další vstupy v levém a pravém přístavku. Pravé boční křídlo obdélného půdorysu s přístavkem, má sedlovou střechu s pálenou taškovou krytinou. Objekt prolomen okenními osami, vstup zajištěn přístavkem. Objekty prodělaly vnitřní úpravy, klenut je pouze sklep pod hlavní budovou, která má starší středověké základy. V patrech jsou místnosti plochostropé nebo s fabionovými stropy. Všechny objekty jsou jednotraktové. Svírají ústřední obdélný dvůr, funkčně sloužící jako zahrada.