dům U Šedivých

Fasáda do ulice Na Perštýne sedmiosá, cca uprostřed se lomí, kordonová římsa, hl. římsa značně vyložená a profilovaná přízemí - plochá omítková rustika vstupní dveře-jednoduché ostění, neprofilované ostatní vstupní otvory v přízemí porušeny okna 1.p. s jednoduchými šambránami, parapetní římsičkou a velmi málo předstupujícím parapetem 2 vikýře završeny trojúhelným štítem, na bocích bosované liseny přecházející pod přeponou římsy v náznak rovné klenby složené ze 2 vrstev omítkových klenáčků, podobně rámovaná zdvojená okna-rytmus střídavě vpadlých a vystupujících polí klenáčků, v ploše tympanonu uprostřed malý oválný otvor Fasáda do Betlémské ulice stejné členění jako hl. fasáda přízemí s novými výkladci sedmiosá