dům U Karla IV.

Nárožní dvoukřídlý dům s klasicistní, horizontálně řešenou fasádou. Jedenáctiosé průčelí do Vítězné ul. má v ose přízemí hl. vstup rámovaný dvojicemi pilastrů s pravoúhlým vybráním, přecházejícími směrem dolů v jediný pilastr. Okenní i dveřní otvory v přízemí mají polokruhové ukončení. Nad vjezdem je situován nápis "U Karla IV." původně český, asi po r. 1850 změněný na německý. Ve výši patek nadpražních záklenků probíhá profilovaná římsa a nad ní se v omítce rýsuje, tak jako v 1. p., pásová rustika s klenákem a háky kolem otvorů. 1. p. odděluje kordonová římsa a nad ní probíhající hranolová parapetní římsa. Okna 1. a 2. p. jsou vsazena do profilovaných šambrán s uchy a kapkami, doplněnou lomenou nadokenní římsou v 1. p. a přímou římsou ve 2. p. Horizontální vývin fasády podtrhují i parapetní vlysy s akantovými rozvilinami. Průčelí do Šeříkové ul. je osmiosé, obdobně řešené. Dvorní průčelí překrývají zasklené pavlače. Nárožní dům má téměř čtvercový půdorys. Dvůr uzavírá gotická hradební zeď a záp. přízemní křidélko s garážemi. Hl. křídla jsou podsklepená, sklepy mají převážně segmentovou a eliptickou valenou klenbu. Zdi v suterénu vyzděné z řádkového lomového kamene prolamují niky se sklepními okénky. Přízemní místnosti jsou rovněž zaklenuty elipticky a segmentově do travers. Průjezd s půlkruhovou valenou klenbou do pasů probíhá osou křídla v ul. Vítězné; vyúsťuje vpravo do pavlačového podklenutí s pruskými plackami a vlevo k jednoramennému oválnému visutému schodišti. Prostory v patrech zachovávají rozdělení traktů. Ve 2. p. předního traktu sev. křídla je místnost, jejíž strop dekorují dřevěné vyřezávané rosety a kolem stěn fabion, doplněný opět dřevěnou profilovanou římsou.