dům U Fentnarů

Třípatrová budova. Průčelí do Provaznické ulice klasicizující šestiosé se zkoseným nárožím. Hladká stěna, 1.p. má nová okna, ostatní okna s profilovanými šambránami s podokenními římsami. Kovová lucerna na zkoseném nároží. Průčelí do ul. Na Můstku: klasicizující. V přízemí a 1.p. dvouosá s výlohami a okny. Okna v patrech jsou vertikálně i horizontálně sdružená v jeden kompoziční blok.