dům U Charvátů

Barokní novostavba s raně klasicistní fasádou z doby kol. r.1790, přístavba z r.1811. V r.1973 zjednodušení vnějšího pláště a v r.1991 novodobá rekonstrukce, při níž zanikly dvorní pavlače a boční křídlo bylo zvýšeno. Obdélná jednopatrová stavba s mansardovou střechou, krytou prejzovou krytinou se dvěma střešními vikýřovými okny na jižní a jedním na severní fasádě. Vstup zajištěn novodobým pravoúhle zakončeným pískovcovým portálem, osazeným v hlavní jižní fasádě. Stěny hlavní jižní fasády prolomeny čtyřmi osami obdélných pravoúhle zakončených šestitabulkových oken, lemovaných štukovými šambranami s hlavními klenáky v ose a s parapetními výplněmi na rozích půlkruhově vyžlabenými. Mezi okny štukové lizeny s motivy rozet a oválů. Nad portálem v patře nika, lemovaná šambranou s mušlí v ose, nad ní vavřínový věnec. V nice za sklem soška Panny Marie. Boční fasády členěny obdobně jako hlavní. Na severozápadním nároží obdélná patrová přístavba s pultovou střechou, kryta prejzy. V interiéru dva sklepy, jeden klenut valeně, druhý segmentově.