dům U Českého bratra

Dvoupatrový barokní dům s novobarokní fasádou o třech osách - střední zvýrazněna arkýřem nad vstupem a atikovým štítem. Levá osa bývalého výkladce v přízemí rozšířena po mladších úpravách. Architektonicky stylově členěná fasáda, v atikovém štítu reliéf "U Českého bratra". Trojtraktový dům s krátkými křídly ve dvoře.