dům U Červeného orla

Dům poprvé zmíněný v r. 1403 byl postupně obnovován po požárech v 15. a 16. stol.(r.1541). V r.1633 byl dům včetně lékárny v přízemí dokončen. V druhé pol. 18.stol. došlo k přestavbě a zvýšení domu na dvoupatrový a následně na třípatrový včetně náročné rokokové úpravy průčelí. Úzká parcela odpovídající středověké parcelaci je zcela zastavěna. Uliční průčelí je v 1. - 2 p. 3-osé, v podkroví 2-osé. Okna mají obdélné a čabrakové parapety a suprafenestry s bohatou štuk. výzdobou, v nadokenní římse středního okna v 1.p. je malba orla na skále. Fasáda graduje bohatě profilovanou korunní římsou a štítem, jehož fronton má charakteristické pozdně barokní vykrojení a kasulové okno v tympanonu. V parteru ukončeném profil. římsou je vlevo velký krámcový vchod s dveřnicemi (baroko), vpravo je vstupní portálek v kamenném ostění s vysokým nadsvětlíkem s mříží z hranolových prutů (pozdně renesanční, barokně upravený). Podsklepena je pouze již. polovina domu, sklepy zaklenuté kamennou valenou klenbou jsou patrně středověkého původu.Přízemí je prakticky v celé hloubce dvoutraktové, vpravo prochází polokruhově valená chodba, schodiště v zadní části domu je barokní, 1. p. je částečně klenuté, 2.p a podkroví plochostropé. /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/