dům U Černé Matky Boží

Dům U Černé Matky Boží Dům čp. 569 a pozemek parc.č. 565 je současně NKP pod r.č. 362 (Nařízení vlády č. 50/2010 Sb. ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a dále). Historie a popis: Kubistická novostavba z r. 1912 (J. Gočár)na místě staršího objektu. Realizace projektu - stav. firma Matěje Blechy. První monumentální realizace kubistické architektury v Praze. Třípatrový dům (2 patra v podkroví), na půdorysu nepravidelného pentagonu. 1. a 2. NP jednotraktové, další patra dělena příčkami do tří traktů s vnitřní komunikační chodbou. Konstrukce domu železobetonový skelet. R. 1914 - adaptace (úprava 2. a 3.p.). R. 1920 - restaurace v suterénu (L. Machoň); 1925 - výkladce v přízemí a úprava mansardy. Hl. východní průčelí uprostřed zalomené, šestiosé, v 1.p. s balkony. Trojosé fasáda do Celetné a Ovocného trhu. V severovýchod. nároží ve výši 1.p. - barokní soška Madony s Ježíškem krytá jednoduchou mříží. Intaktně dochované původní kubistické prvky - vchodová mříž, balkonové zábradlí, mříž točitého schodiště. Dům podsklepen (2.PP). Parter komerčně využíván. Objekt využíván ke kulturním účelům. R. 2005 byla znovu obnovena po rozsáhlé rekonstrukci kavárna v 1. patře (Grant Café Orient).