dům U Bílého lva

Nájemní dům spojený s pobytem A. Dvořáka Starší obytný dům na středověké se zahradou a drobným domkem v rozsáhlé zahradě, zv. Bílý lev nebo U Pilátů. V roce 1861 přestavěný podle plánů stavitele Liebla na nájemní dům s historizující fasádou, výrazně upravené ve 3/4 19. stol. v neorenesančním stylu. V r. 1865 přistavěna po levé a pravé straně dvora dvoupatrová křídla, zadní křídlo včetně skleníku ve 2. dvoře a ohradní zdivo bylo postaveno v l. 1871-72 Antonínem Jaurisem. V roce 1924 arch. František Korecký zvýšil uliční budovu o patro spolu s úpravou staršího 3. patra, ve druhém dvoře přistavěl jednopatrové stavení. Další dílčí úpravy ve 20. století. Dům je spojen s pobytem skladatele Antonína Dvořáka, který zde prožil téměř 24 let, od r. 1877 do svého úmrtí 1904. Dům navazující na původní středověkou parcelaci Nového Města s příznačnou pavlačovou kompozicí dvora, architektonicky zajímavou neorenesanční fasádou a řadou původních prvků v interiéru. Dům je zachován bez zásadnějších novodobých přestaveb. Jde o řadový dům se dvěma dvory a čtyřmi křídly, umístěnými na pozemku parc.č. 1936: uličního křídla, na které navazuje vpravo třípatrové jednotraktové křídlo a vlevo dvoupatrové jednotraktové křídlo, s příčným dvouptarovým jednotraktovým křídlem v pozadí dvora. Uliční fasáda je čtyřpatrová, desetiosá. V přízemní ose edikulový portál, lemovaný dvojicí toskánských sloupů s profilovanou archivoltou a klenákem. Na sloupy a klenák navazují volutové konzoly, nesoucí balkon v 1. patře, vrata novodobá. Mezi 4. a 5. oknem zleva je osazena pamětní deska bulharskému malíři Jaroslavu Věšínovi. V hlavní ose jsou atributy umění provedené ve štuku a mezi 6. a 7. oknem zleva je pamětní deska sochaři Josefu Mařatkovi. Prostor bývalého bytu Antonína Dvořáka, s dochovanými původními okeními rámy a kováním, je v 1. patře domu směrem do ulice.