dům U Bílé botky

Objekt renesančního původu stával při kostelíku sv.Petra v Rybářích. Byl postaven pro katolické studenty z Lužice. Do 60.let 20.stol. nedošlo k jeho podstatným úpravám. K.60.let 20.stol. byl dům rekonstruován pro herečku S.Budínovou. V proluce mezi stávajícím čp.116 a 114 vznikla na zvýšené úrovni obdélná podsklepená patrová novostavba. Při "rekonstrukci" došlo k vybourání velkých úseků renesančního obvodového zdiva a bylo zrušeno pův. vnitřní členění, likvidovány pův. stropy a podlahy, otlučeny venkovní i vnitřní omítky. Vznikl zahradní přístavek - jako další obytná místnost, hl.vstup se ocitl v novostavbě. Dům tvoří dvě propojené patrové jednotky na nestejné uliční čáře. Po levé straně sev. fasády je kamenný segmentově ukončený portál zrušeného vstupu. V patř, na střední ose této fasády malá nika. Průčelí ukončuje trojúhelný etážový štít se složitými volutovými motivy, za ním sedlová střecha. Na ose záp.průčelí je kamenné ostění zrušeného vstupu. Navazující přístavba se sedlovou střechou předstupuje před starší dům. V její čelní stěně je hl.vstup do domu. K zahradnímu průčelí starého domu přiléhá přízemní přístavba se střešní terasou. Při sev. průčelí je ohradní zeď s hodnotnou barokní bránou. Pod již.třetinou pův. domu se dochoval poškozený sklep, zaklenutý nepravidelnou parabolickou valenou klenbou. Zbývající část dispozice je určena novodobou přestavbou, ke komunikaci slouží železobetonové dvouramenné schodiště na rozhraní obou částí. (podle UPP Malá Strana)