dům se zahradou

Dům čp. 19 nalezneme v horní, tedy západní polovině Františkova, a to při křižovatce ulic Švermova a Uralská. V rámci historické struktury byl objekt umístěn ve středu pravidelně vytyčeného pruhu pozemku. Dům je orientován podélně s komunikací respektive potokem, který jej v těsné blízkosti od silnice odděluje. Pozdější vedení vedlejší svislé silnice a vznik křižovatky utopil spodní (jižní) část pozemku a částečně i samotný objekt navýšením násypů nových silnic. Severní část pozemku ležící za potokem překryla novodobá výstavba. Jedná se o přízemní převážně roubený, podsklepený objekt, krytý sedlovou střechou. Na obdélný půdorys navazuje od východu v podélném směru hrázděná stodola. Vnitřní uspořádání vychází ve zkratce z trojdílné dispozice, kdy na roubenou světnici západní části domu přiléhá průchozí roubená síň a roubený hospodářský díl a dále zmíněná jednoprostorová stodola. Mladší rozšíření půdorysu obytného dílu pokračuje při severním průčelí bedněným přístěnkem a na jižním průčelí menším zádveřím se suchým záchodem. Hospodářský díl domu představuje komora a chlév. Celkové komunikační schéma vychází z průchozí síně, ze které jsou dále přístupné prostory v bočních dílech dispozice a ve vertikálním směru sklep a podkroví. Chlév je přístupný i z jižního průčelí. Hambalkový krov podpírá podélná středová stolice procházející po celé délce půdorysu domu. Nad obytným dílem je sklon střechy zmírněn a prodloužen námětky. Sedlovou střechu pokrývají eternitové šablony a štíty jednoduché bednění. Veškeré konstrukční dřevo nese stopy ručního opracování (s výjimkou nejmladších úprav krovu). Na části roubených stěn se dochovaly vápenné nátěry.