dům Na kamenci

Nárožní dům na hloubkové parcele. Hl. budova+boční dvorní křídlo + zadní budova. Fasáda do Staroměstského nám.: 2+1 osy (pravá sdružená) a 2 okna do Melantrichovy ul. obě části shodně architektonicky utvářeny. Přízemí lomené kamenné loubí, opěrné sešikmené pilíře. Osy oken odděleny pilastry s kompozitními hlavicemi na soklech podložených konzolami. V patře okna s akantovými rozvilinami, trojúhelné frontony bez dolní římsy, suprafenestry s boltcovými kartušemi. Korunní římsa se zubořezem, nad ní souvislý štít barokně upravený. Průčelí do Kožní ul.: dvě sdružená okna, torza kamenných šambrán, pozdně klasicistní úprava, parter s náznakem gotického portálu s okosením . Dvorní průčelí: dvě slepé arkády lomených obloučků s jednoduše vyžlabenou profilací. Trojúhelný štít. Boční křídlo se zděnou pavlačí v 1.p. a v 2.p. pavlač s kovovým zábradlím. Okna a dveře s částečně zachovalou profilací nadpražních říms.