dům

Přízemní, převážně roubený dům obdélného půdorysu je situován v mírném svahu severně od kostela. Půdorys domu rozšiřuje zádveří vstupu na západním průčelí a průchozí přístěnek s krytým suchým záchodem na východním podélném průčelí. K severnímu štítovému průčelí přiléhá menší přístavba dřevníku. Sklon pozemku vyrovnává omítaná podezdívka ze žulových kvádrů. Roubení z pravidelně hraněných trámů kryje z exteriéru svislé přelištované bednění. Spáry mezi trámy jsou vyplněny bílenou vápennou maltou. Okenní otvory lemují zdobné profilované obložky. Sedlovou střechu kryje falcovaný plech. Vnitřní dispozice vychází z trojdílného členění, přičemž na průchozí síň navazuje světnice s vyčleněnou kuchyní a obytná komora s chlévem v třetím dílu dispozice domu. Ze síně se dále vchází po kamenném schodišti do valeně zaklenutého sklepa situovaného pod světnicí. Do částečně zobytněného podkroví s navýšeným polopatrem vedou žebříkové schody vysazené opět ze síně. Jednoduchý krov vaznicové soustavy nese na laťování podkladní šindel. Otopná zařízení jsou napojena na tahový komín ve střední části dispozice. V interiéru domu se dochovaly veškeré historické výplně dveřních otvorů, historické úpravy stěn a další dobové stavební konstrukce a architektonické detaily. Relativně unikátní je stále sloužící suchý záchod ve východním přístěnku a na něj navázaný důmyslný systém obsluhy a čistění chléva.