dům

Nárožní dům stojí na severní straně Náměstí Míru při ústí Jiráskovy ulice, kam se obrací bočním východním průčelím. Nárožní dům čp.38 se hlavním jižním průčelím obrací do Náměstí Míru a bočním se uplatňuje v Jiráskově ulici. Na objekt půdorysu L s malým dvorkem navazuje na severní straně pozemku příčně postavená stodola. Mezi domem a stodolou běží po východní hranici pozemku ohradní zeď, v koruně krytá bobrovkami. Hlavní průčelí domu je v přízemí čtyřosé, tři okna a mimo střed se otevírá půlkruhově sklenutý vjezd do domu. V patře se nachází čtyři nepravidelně rozmístěná okna, každé však v ose příslušného otvoru v přízemí.Fasáda domu je plochá a plasticky nečleněná. Při poslední rekonstrukci byly kolem oken namalovány šambrány s ušima, v patře ještě s naznačením supraporty. Uprostřed fasády prvního patra byly roku 2001 namalovány jednoduché sluneční hodiny s postavou letícího anděla a letopočtem pořízení A.D.MMI. Malovaná rustiková nároží přechází také na boční východní fasádu v Jiráskově ulici, kam se otevírá přízemí i patro vždy trojicí oken se stejnými malovanými šambránami jaké vidíme na hlavním průčelí. Dvě okna v přízemí mají dosud zachované kované mříže. Severní, do dvora obrácená fasáda je v přízemí a v patře dvouosá. Při sv. nároží vidíme nad sebou pár oken. V sz.koutě ústí v přízemí půlkruhově valený průjezd a nad ním vystupuje prosklená pavlač s pultovou stříškou. Obytný dům má polovalbovou, bobrovkami krytou střechu, která má dělící štít na západní straně, kde navazuje střecha sousedního domu radnice čp.37.