dům

Dům č.e. 14 je situován ve východní části zástavby, u odbočky na Sedlíšťka, na mírné terénní terase pod svahem nad silnicí. Částečně roubený dům má úhlový půdorys: přízemní hlavní (severozápadní), částečně podsklepené křídlo obsahující obytnou část dispozice a patrové užší, zato delší severovýchodní hospodářské křídlo. Obytné křídlo je rozšířeno o přístavbu zadního traktu. Obytná část je z velké části roubená, přičemž roubení spočívá na vysoké omítané podezdívce. Zátěž stropu a krovů vynáší podstávka. Jednoduše bedněný štít je rozdělen do dvou vodorovných pásů. Kolmé hospodářské křídlo je v přízemí zděné, v horní komorové části roubené. Na líci roubených komor nalezneme datovací nápisy: „1879” a „ Ano. 1857” a nápis: „ W. Beran Čís. 13”. Dispozice přízemí hlavního křídla je trojdílná. Na středovou průchozí síň navazuje světnice rozšířená u světničku v boční přístavbě. Třetí díl zabírá dvojice komor. Obytné křídlo je zastřešeno sedlovou střechou. Původní vyřezaný krov je kombinací vaznicové a hambalkové soustavy. V prostoru je vestavěna horní síň a podkrovní světnička. Kolmé hospodářské křídlo zabírá v přízemí dvojice chlévů a nad ním situované sýpkové patro. Trojice sýpek je přístupná pavlačí z horní síně obytného křídla. Krov hospodářského křídla je opět kombinací hambalkové a vaznicové soustavy.