dům

Jedná se o volně stojící patrový objekt, přízemí domu je zděné, patro hrázděné (částečně omítnuté). Hlavní štítové průčelí situované směrem do náměstí je dvouosé se svisle bedněným štítem. Střecha je sedlová, skosená polovalbou, kryta byla původně šindelem, následně pak azbestocementovými šablonami. Dnes je střešní rovina kryta pouze lepenkou.