dům

Dům čp. 84 se nachází v jižní části historického centra města, v ulici Lipová – jižně od hlavního náměstí (náměstí Míru). Jde o patrový roubený objekt na obdélném půdorysu, s užší přízemní zděnou přístavbou v západní části. Stojí na hloubkové parcele, do ulice je orientovaný štítovým průčelím. Na severní straně se napojuje na vedlejší dům, na jihu je volný. Východní průčelí (uliční) je v přízemí omítnuté, patro kryje bednění ze svisle kladených prken. U nároží a po obou stranách střední osy je dřevěný pilastr s volutovou hlavicí. Toto bednění kryje trámy patra také na jižní straně, na západě je patro omítnuté. Uliční i protější fasáda jsou zakončené lichoběžníkovým štítem – na východě pokrytým ozdobně vyskládanou břidlicí, na západě pak lepenkou. Sedlová střecha s polovalbou nad štíty má břidlicovou krytinu, pod ní se zachoval štípaný šindel.