dům

Klasicistní dům zvaný U Pelikána se nachází ve spodní části prudkého svahu ulice Na Perštýně. Objekt postavil v roce 1803 liberecký stavitel Johann Karl Kunze (1769–1806) pro barvíře Andrease Altmanna. Po plošných demolicích, prováděných v této oblasti v druhé polovině 20. století, zůstal stát samostatně mezi blokem předválečných domů a mladší panelovou zástavbou. Dům prošel částečnou úpravou v roce 1923, kdy si ho pro obytné účely upravil místní architekt Rudolf Wichera. V současnosti budova slouží jako katolická fara. Přízemní zděná stavba, situovaná na obdélném půdorysu, se obrací svým podélným západním průčelím do ulice Na Perštýně. Sklon ulice vyrovnává omítaná podezdívka a zděná rampa usnadňující přístup k hlavnímu vchodu. Jednotlivá průčelí, opatřená hladkými omítkami světlé barevnosti, člení lizénové rámce, nárožní bosáž a průběžná korunní římsa. Okna s pískovcovými parapety lemují štukové šambrány. Hlavnímu západnímu průčelí dominuje na osu umístěný vstupní převýšený rizalit, zakončený oblým barokizujícím štítem. Rizalit, zvýrazněný po stranách pilastry, nese štukový reliéf pelikána krmícího svou krví mláďata. Vstup lemuje profilovaný pískovcový portál zakončený půlkruhovým obloukem a doplněný štukovými festony. Na klenáku nalezneme letopočet: „1803“, nově vytesaný v roce 1923. Nad portálem je umístěna kartuš s iniciálami tehdejšího vlastníka: „R W“. Mansardovou střechu, krytou vláknocementovými šablonami, prostupují výrazné sedlové vikýře. Dvoutraktový interiér, částečně poznamenaný mladšími adaptacemi, se uskupuje podél centrální síně, zakončené schodištěm.